Moenenstraat Nijmegen

Mariken van Nieumeghen


Rond het jaar 1500 schreef een onbekende auteur het toneelstuk en mirakelspel over Mariken van Nieumeghen met de titel "Die waerachtige ende seer wonderlycke historie van Mariken van Nieumeghen die meer dan seven jaren met den duvel woonde ende verkeerde". Het verhaal speelt zich af in de omgeving van Nijmegen waar de hoofdpersoon, het meisje Mariken, samen met haar oom Gijsbrecht woont.
  • Mariken van NieumeghenAls Mariken op een dag naar de stad wordt gestuurd om boodschappen te doen, en haar tante waar ze zou overnachten, haar niet binnenlaat, raakt ze totaal van streek. De duivel Moenen weet haar op de terugweg te verleiden om mee naar Antwerpen te gaan; daar kan ze zich verder ontwikkelen.

    Na zeven jaar met Moenen zondig samengeleefd te hebben krijgt Mariken heimwee. Ze haalt de duivel over om mee naar Nijmegen te gaan. Aldaar ziet ze op de Grote Markt een toneelstuk waardoor ze spijt krijgt van alles en haar leven wil gaan beteren. Moenen wordt daarop heel kwaad, voert haar hoog de lucht mee in en laat Mariken dan vallen om haar nek te breken. Wonderwel overleeft ze de val, al zijn al haar botten gebroken. De duivel Moenen wordt door haar oom weggejaagd door het uitspreken van een passage uit de bijbel.

    Later bezoekt Mariken alle geestelijken in Nijmegen en Keulen om tevergeefs vergiffenis voor haar zonden te vragen. In Rome blijkt een boetedoening bij de Paul wel mogelijk; Mariken krijgt drie ijzeren ringen om die af zullen vallen zodra ze voldoende geboet heeft voor haar daden. Ze trekt zich terug in een Maastrichts klooster. Op een nacht neemt de engel Gabriël de ringen af en is haar alles vergeven. Enkele jaren later sterft ze vredig.

    Op de Grote Markt in Nijmegen is een beeld van Mariken te bewonderen; het beeld van duivel Moenen staat aan de voet van de St. Stevenskerk. Het verhaal is ook in boekvorm verschenen en later verfilmd.